Yhdistyksen esittely

Pro Billnäs ry on jo vuodesta 1976 ollut Billnäsin historiallisella
rautaruukilla ja sen lähiympäristössä (ml. Klinkbacka, Brunkom, Lillfors, Stålbacka, Åminnefors, Pohjankuru, Forsby, Stenåker ja Pentby) asuvien toiminta- ja vaikutuskanava. Asukas- ja kyläyhdistyksenä se pyrkii edistämään ruukkikylän tunnettavuutta, asuinympäristön viihtyisyyden lisääntymistä, kulttuurimaiseman ja luonnonarvojen suojelua sekä ruukkiperinteen tallentamista ja esittelyä.

Pro Billnäs rf. Verkar som en byaförening i Billnäs bruk och dess närområden (med Klinkbacka, Brunkom, Lillfors, Stålbacka, Åminnefors, Skuru, Forsby, Stenåker och Pentby). Verksamhets-området omfattar Billnäs och Åminnefors industriområden samt därtill anslutna bostads- och lantbruksområden. Föreningens syfte är att stärka samarbetet inom sitt verksamhetsområde, främjandet av dess trivsel, bevarandet av kulturlandskapet och dess naturvärden, spridandet av kännedom om bruken samt främjandet av forskningen, upptecknandet och spridningen av bevarade brukstraditioner. Föreningen fungerar även som en kontaktlänk för utflyttade billnäsbor till sin gamla hembygd.