Toimintakertomukset

Pro Billnäs ry

Toimintakertomus 2013

Yleistä

Pro Billnäs ry/rf:n toiminnan tarkoituksesta

Pro Billnäs ry toimii kyläyhdistyksenä Billnäsin ruukkikylässä ja sen lähialueilla. Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä alueellaan ja ajaa yhteistä etua sekä edistää kulttuurimaiseman ja luonnonarvojen säilyttämistä, ruukkien tunnettavuutta, ruukkiperinteen tutkimusta, tallentamista ja esittelyä. Yhdistys on myös alueelta muualle muuttaneiden yhteydenpitokanava vanhalle kotiseudulleen. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. Yhdistys on rekisteröity 13.10.1976.

Toimintaympäristön kehittyminen

Jo vuodesta 2008 vireillä ollut Billnäsin ruukin alueen asemakaavan muutos sekä Hagbackan ja Puutarhurikoulun alueen asemakaavan laatiminen ovat yhä kesken. Kaavaehdotuksen nähtäville panon toukokuussa 2012 jälkeen ei asiassa ole tapahtunut mitään ulospäin näkyvää. Kaavamuutoksen eteneminen näyttää pysähtyneen kysymykseen kahden Billnäsin ruukin ytimessä olevan pienehkön maa-alueen omistuksesta. Billnäsin Ruukki Oy:n omistaja Olli Muurainen haluaisi ostaa kyseiset maa-alueet Fiskars OY AB:lta voidakseen saada niille hänen kannaltaan merkittävää rakentamista kaavassa. Yritysten välinen esisopimus raukesi toukokuussa 2012.

Merkittävä tapahtuma Billnäsin kyläyhteisössä vuonna 2013 oli Raaseporin kaupungin omistaman Kiinteistö-osakeyhtiö Ruukkiasunnot Oy:n päätös myydä Hammarborg-niminen usean asunnon kiinteistö Billnäsin Ruukki Oy:lle. Tämän seurauksena kiinteistö tyhjennettiin, ja kylä menetti useita asukkaita. Hammarborgin myynti liittyy vuonna 2013 tehtyyn Raaseporin kaupungin ja Olli Muuraisen yhtiöiden väliseen sopimukseen Ruukkiasunnot Oy:n osakkeiden kaupasta. Kyseinen kauppa ei ole saanut lain voimaa.

Jäsenmäärä, toiminta ja taloudellinen tilanne

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2013 lopussa oli 29 joista kyseisen vuoden jäsenmaksun maksaneita 20 varsinaista jäsentä. Jäsenmäärä on pysytellyt suurin piirtein aikaisempien vuosien tasolla, mutta vuonna 2013 jäsenmaksunsa maksaneiden ja siten äänioikeutensa säilyttäneiden määrä on vähentynyt.

Billnäsin alueen asemakaavatyö

Yhdistyksen hallitus tapasi syksyllä 2013 Raaseporin kaupunginsuunnitteluarkkitehti Simon Storen liittyen Billnäsin ruukin alueen kaavoitukseen. Tapaamisessa keskusteltiin asemakaavan laatimisen tilanteesta ja todettiin, että kaavoitus ei ole edennyt, eikä seuraavasta nähtäville panosta ole tietoa.

Tapahtumat ja hankkeet

Åminneforsin vapputapahtuma

Pro Billnäs osallistui Åminneforsin kyläyhdistyksen järjestämään perinteiseen vapputapahtumaan tarjoamalla järjestysmiehet ja pelle-esityksen sekä myymällä Billnäs-makkaraa, josta syntyi tuloa yhdistykselle.

Siivoustalkoot

Pro Billnäs järjesti perinteiset Billnäsin siivoustalkoot 3.5.2014 yhdessä Billnäs FBK:n kanssa. Talkoisiin osallistui 15 kyläläistä. Tällä kertaa siivottiin myös Billnäsin ruukki Oy:n aluetta vuokrana Ruukkijoulussa 2012 markkinatilana käytetystä vanhasta tuotevarastosta.

Vuoden Billnäs –henkilön palkitseminen

Pro Billnäs on vuodesta 2008 palkinnut kevätkokouksessaan hallituksen valitseman Vuoden ProBillnäs -teon tai –henkilön. Vuonna 2013 kunniakirja luovutettiin  Billnäs FBK:n entiselle palopäällikölle Hans Blomqvistille hänen kylän eteen tekemästään työstä. Mainittakoon yhteistyöstä kolmen kesän teatteriesitykset ”Billnäs – että kärt helvete” yli kymmenen vuoden takaa sekä Ruukkijoulut ja keväiset siivoustalkoot.

Makasiinitori

Pro Billnäs järjesti nyt kolmantena kesänä peräkkäin kirpputorin vanhaan viljamakasiiniin. Makasiini vuokrattiin tarkoitukseen Sami Paaterolta ajalle 14.6. -34.8. 2013. Makasiinitori vuokrasi myyntipöytiä halukkaille. Yhdistyksellä oli myös oma myyntipöytä. Yhdistys lahjoitti yhden myyntipisteen Ruukin peruskivi ry:lle tukeakseen ruukkiasukkaiden toimintaa. Makasiinitoria valvoivat myyntipöytien vuokraajat. Yhdistyksen kulut ja tuotot menivät tasan; tavoitteena olikin ensisijaisesti kylän elävöittäminen.

Roer Limonad & Örfilar

Perinteisesti joka toinen vuosi järjestettävä vanhojen billnäsiläisten tapaaminen heinäkuun toisena sunnuntaina toteutettiin tänä vuonna totutusta poikkeavasti kylän yhteisenä piknikinä Rautamakasiinin rannassa, ja sitä markkinoitiin Billnäsin pihajuhlat -otsikolla. Tilaisuuteen oli järjestetty tarjoilujen lisäksi musiikkiohjelmaa ja leikkejä lapsille. Perinteiden mukaisesti Pro Billnäs huolehti korvapuustien, vadelmalimpparin ja Billnäs-makkaran myynnistä.

Ruukkijoulu

Perinteinen Ruukkijoulu järjestettiin lauantaina 30.11.2012 kello 10 – 16 yhteistyössä alueen yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa jo 17. kerran. Alueen yrittäjät olivat tapahtumassa lähes kaikki mukana, ja osassa liikkeistä oli myyntiä koko viikonlopun. Pro Billnäsin perinteiset joulumarkkinat järjestettiin Billnäsin Ruukki Oy:ltä ”vuokratussa” tuotevarastossa (vanha Rakennusapteekin varaosapankki), ja käytössä olivat uudet, Kaipparilta ostetut pukkijalkapöydät. Myyjiä oli kaikkiaan noin 25 + Billnäs-makkaraa grillistä. Joulupukki päivysti Härkätallissa.

Tapahtuman järjestelyt aloitettiin melko myöhään, järjestelyihin osallistui tavallista vähemmän aktiiveja ja edellisinä vuosina Lasten makasiinina ollut Viljamaksiini ei ollut käytettävissä. Näistä syistä järjestelyjä supistettiin: esittävästä ohjelmasta luovuttiin ja maksullinen mainonta oli suppeampaa. Tästä huolimatta asiakkaita kävi mukavasti ja kaikki yrittäjätkin olivat tyytyväisiä. Perinteen jatkamista pidettiin tärkeänä.

Billnäs-esite

Keväällä 2013 Pro Billnäs laati uuden, korjatun ja täydennetyn version vuonna 2007 painetusta esitteestä “Billnäs – opas vanhan rautaruukin historiaan ja kulttuurimaisemaan”. Uusi esite käännettiin myös ruotsiksi. Käännöstyön ja ruotsinkielisen esitteen painatuksen teki mahdolliseksi Svenska Kulturfondenin myöntämä avustus. Molempia kieliversioita painettiin 1000 kpl. Esitettä myytiin kaupungille, joten sitä on saatavissa mm. Raaseporin matkailutoimistosta, ja sitä myös myydään Pro Billnäsin omissa tapahtumissa.

Siltahanke ja Rautamakasiini

Vuoden 2013 aikana jälleen suunniteltiin Billnäsin ja Åminneforsin välillä olevan Mustionjoen ylittävän vanhan ratasillan kunnostamista kevyen liikenteen käyttöön. Keväällä yhteistyötä viriteltiin Åminneforsin kyläyhdistyksen kanssa, ja he olivat innokkaita lähtemään hankkeeseen mukaan. Hallituksessa selviteltiin ratapohjan omistusta, mutta tämän pidemmälle ei asiassa päästy.

Rautamakasiini ja sen alue ovat edelleen Raaseporin kaupungin omistaman Pohjan Ruukkiteollisuus Oy:n omaisuutta, mutta sen tuleva omistus on epävarma. Yhtiötä ajetaan alas. Pro Billnäsissä on ollut halua saada makasiini ja sen alue kyläläisten käyttöön. Asiasta on jatkuvasti keskusteltu, mutta ideat eivät ole vielä konkretisoituneet.

Edellisiltä vuosilta jatkuvia hankkeita:

Billnäsin ruukin kulttuuriympäristöä sekä historiaa esittelevän opastejärjestelmän suunnittelu ja toteutus – hankeeseen saatu lisäaikaa vuoteen 2014

Päätöksenteko

Pro Billnäsin kevätkokous järjestettiin 30.5.2013 Rakennusapteekilla. Ennen kokousta Maija Lehtinen opasti pienen kasviretken ruukilla. Syyskokous oli 18.12.2013 Puutarharavintolan yläkerrassa. Kummassakin vuosikokouksessa käsiteltiin vain sääntömääräiset asiat.

Edustukset ja jäsenyydet

Mia Saloranta ja Outi Lithén edustavat yhdistystä Raaseporin kaupungin kaavatyön avuksi perustamassa epävirallisessa työryhmässä. Työryhmä ei kokoontunut vuoden 2013 aikana. Pro Billnäs on jäsenenä Länsi-Uudenmaan kylät ry:ssä, ja taloudenhoitajamme Mia Saloranta valittiin vuonna 2013 sen hallituksen jäseneksi. Pro Billnäs on myös Pomoväst ry:n jäsen.

Sisäinen hallinto

Hallitus

Pro Billnäs ry:n syyskokouksessa 29.11.2012 valittiin vuoden 2013 hallituksen puheenjohtajaksi Ari Ahlqvist, sekä hallituksen muiksi jäseniksi Outi Lithén, Erkki Härö, Mia Saloranta, Tuija Kankus, Riikka Niemistö ja Saara Kantanen. Varajäseniksi valittiin Minna Jokinen ja Kati Räisänen.

Hallitus järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessaan 13.1.2013. Varapuheenjohtajaksi valittiin Erkki Härö, sihteeriksi Riikka Niemistö ja taloudenhoitajaksi Mia Saloranta.

Hallitus kokoontui vuonna 2013 kaikkiaan 7 kertaa, sähköpostikokouksia järjestettiin kaksi.

Muut toimihenkilöt ja työryhmät

Lisäksi hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan perustaa seuraavat työryhmät ja valita niille hallituksen sisältä vetäjät, jotka kutsuvat ryhmät koolle:

  • Tapahtumatyöryhmä: Saara Kantanen. Tapahtumatyöryhmän tehtäväksi tuli vastata mm. Ruukkijoulun, Röer limonad & örfilar-tapahtuman ja siivoustalkoiden järjestämisestä.
  • Kaavatyöryhmä: Outi Lithén. Kaavatyöryhmän toimiala on ollut yhä meneillään oleva Billnäsin ruukin alueen kaavoituksen seuraaminen ja siihen reagointi.
  • Nettitiedotustyöryhmä: Saara Kantanen. Nettitiedotusryhmän tehtävänä on ollut vastata yhdistyksen verkkosivuston ylläpidosta ja Facebook-päivityksistä. Kokouksessaan 6/2013 hallitus muutti nimeksi Tiedotusryhmä ja nimesi Minna Jokisen ryhmän toiseksi vetäjäksi.

Lopuksi

Pro Billnäsin toimintavuosi 2013 on ollut hieman edellisiä hiljaisempi. Osittain tähän on vaikuttanut alueen asemakaavatyön seisahtuminen. Toisaalta tähän on vaikuttanut asukkaiden poismuutto ja aktiivisten toimijoiden vähäisyys. Kylässä vallitsee epävarmuus siitä, mihin suuntaan kylä on kehittymässä. Tulevaisuudessa tulee keskittyä yhteishengen vahvistamiseen, positiivisiin visioihin ja kylien välisen yhteistyön hyödyntämiseen.