PRO BILLNÄS RY/RF

Hallitus & yhteystiedot
Yhdistyksen säännöt
Toimintasuunnitelma
Toimintakertomukset
Liity jäseneksi

Pro Billnäs ry on jo vuodesta 1976 ollut Billnäsin historiallisella
rautaruukilla ja sen lähiympäristössä (ml. Klinkbacka, Brunkom, Lillfors, Stålbacka, Åminnefors, Pohjankuru, Forsby, Stenåker ja Pentby) asuvien toiminta- ja vaikutuskanava. Asukas- ja kyläyhdistyksenä se pyrkii edistämään ruukkikylän tunnettavuutta, asuinympäristön viihtyisyyden lisääntymistä, kulttuurimaiseman ja luonnonarvojen suojelua sekä ruukkiperinteen tallentamista ja esittelyä.