Bibliografia

BILLNÄSIN RUUKKI. BIBLIOGRAFIA.

Ruukin historiaa, kulttuurimaisemaa, rakennuskulttuuria, tuotteita ja työväenperinnettä käsitteleviä julkaisuja, artikkeleita, selvityksiä ja opinnäytteitä.

Erkki Härö 6.2008

* Perusteos

Blomqvist, Per-Olof (toim.): 100 vuotta sähköä Fiskarsissa.

1989. 30 siv. Ferraria.

Fiskars. voimalaitos. sähkö. Åminnefors. Billnäs. Rissla. ruukki. rauta.

Vilkuna, Kustaa H.J.: Arkielämää patriarkaalisessa työmiesyhteisössä. Ruukkilaiset suurvalta-ajan Suomessa.

Hki 1996. 196 siv. ISBN 951-710-037-X. Suomen Historiallinen Seura. Historiallisia Tutkimuksia 196.

(English summary).

ruukki. rauta. Uusimaa. Antskog. Billnäs. Fagervik. *

Haggrén, Georg: Arvostetut ammattimiehet ja muu ruukinväki – kuusi teollisuusyhteisöä suurvalta-ajan läntisellä Uudellamaalla.

Helsingin Yliopisto, historian laitos, huhtikuu 1993. Pro gradu-tutkielma. 304 siv. + liitteitä.

ruukki. rauta. Uusimaa. Fagervik. Billnäs. Antskog. Fiskars. Mustio. Skogby.

Helsing, Alf-Erik: Berättelser från Billnäs.

Tammisaari 1986. 188 siv. ISBN 951-99761-2-4. Billnäs Svenska Arbetarförening.

Billnäs. Pohja. ruukki. rauta. työväenperinne. puusepänteollisuus.

Helsing, Alf-Erik: Berättelser från Billnäs 2. En andra och kompletterad utgåva.

Ekenäs 2006. 218 siv. ISBN 952-92-0881-2.

Billnäs. Pohja. ruukki. rauta. työväenperinne. puusepänteollisuus. *

Björkman, Sten; Heporauta, Arne; Tuomi, Timo: Billnäs. Viisi vuosikymmentä teollisuus- ja yhteisöhistoriaa.

Karjaa 1991. 116 siv. ISBN 952-90-3505-5.

Pohja. ruukki. rauta. puusepänteollisuus. Fiskars. Uusimaa. *

Härö, Erkki; Saloranta, Mia; Stordell, Jouni: Billnäs. Opas vanhan rautaruukin historiaan ja kulttuurimaisemaan.

Tammisaari 2007. Taiteltava esite. Pro Billnäs ry

Billnäs. Pohja. ruukki. rauta. *

(Pro Billnäs ry, Billnäs FBK): Billnäs, mera kärt än ett helvete. 1884-1952. Karjaa 2003. Noin 40 siv. Kolmiosaisen näytelmän, trilogian, käsikirjoitustiivistelmä ruotsiksi ja suomeksi. Mukana myös aikaisemmat osat (2500 ekr – 1641, 1648 – 1884). Käsikirjoitus Kurre Österberg.

Pohja. Billnäs. ruukki. rauta. teatteri.

(Hisinger, F.L.): Billnäs Bruk. Inbjudning till aktieteckning i Billnäs aktiebolag.

Hki 1891. 8+27 siv.+kartta.

Uusimaa. ruukki. rauta. Pohja.

Tegengren, Helmer: Billnäs Bruks historia. Minnesskrift på uppdrag av styrelsen för O.Y. Billnäs A.B.

Hki 1949. 357 siv.

Pohja. ruukki. rauta. Skogby. *

(Billnäs Bruks Aktiebolag): Billnäs Kontorsmöbler. Billnäsin Konttorihuonekaluja. Katalog. Luettelo. 1916.

Hki 1916. 58 siv. Nettijulkaisu.

Billnäs. Pohja. puusepänteollisuus. katalog. ruukki. rauta.

Louekari, Meri: Billnäsin Ison Pajan kehittämishanke. Toimintaedellytysten kartoitus ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen Billnäsin Isoon Pajaan kaavaillulle tapahtumakeskukselle.

2007. 49 siv. Moniste. Studio Louekari.

Billnäs. Pohja. ruukki. rauta. uudelleenkäyttö.

(MA-Arkkitehdit; Arkkitehtitoimisto Tiina Valpola): Billnäsin ruukin ydinosan kulttuuriympäristöohjelma.

31.12.2001. 72 siv. Pohjan kunta, Uudenmaan liitto.

Pohja. ruukki. rauta. uudelleenkäyttö. *

Soininvaara, Mikko: Billnäsin talikkotehdas. Kulttuurin monitoimisali vanhaan tehtaaseen.

2.4. 1996. 53 siv.+12 liiteplanssia. Diplomityö, TKK, arkkitehtiosasto.

Billnäs, ruukki. rauta. uudelleenkäyttö. Pohja. Frelander. opinnäyte.

Kaihovirta, Matias: Bland rödbanditer, vilseledda arbetare och goda medborgare i Billnäs bruksamhälle.

2007. Moniste. Pro gradu –avhandling i Nordiska historia. Humanistiska Fakulten, Åbo Akademi.

Billnäs. Pohja. ruukki. rauta. työväenperinne. opinnäyte.

Nikander, Gabriel: Det svenska Finland. Förra delen: Bygden. III bandet.

Hki 1919-21. 1923 (?). 308+362 siv., liitekartta. Mm. luvut: Byar och gårdar. Herresäten. Industrisamhällen på landsbygden. Städerna. Handel och sjöfart. Fisket och fiskhandeln. Småindustri.

Pohjanmaa. Uusimaa. Varsinais-Suomi. maantiede. luonto. Billnäs. Fiskars. ruukki. rauta. sahateollisuus. ym.

Malmberg, Nils: Där järnet bröt bygd. Billnäs och Fiskars mot en ny framtid.

Jakobstad 1984. Siv. 39-48. Svenska Folkskolans Vänners Kalender 1984 (årgång 98).

Pohja. Fiskars. Billnäs. ruukki. rauta.

(Pohjan Ruukkiteollisuus Oy): Europa Nostra Competition. Fiskars, Billnäs.

1988. 18+7 siv. Moniste.

Pohja. Fiskars. Billäs. ruukki. rauta.

Lundqvist, Gunnar: Fagerviks jernbruk på 1800-talet.

Ekenäs 2003. 136 siv. ISBN 952-91-5711-8.

ruukki. rauta. Inkoo. Fagervik. Skogby. Billnäs. *

Särkkä, T.J.: Fiskars. Kolmesataa vuotta raudanjalostusta ja teollisuuskulttuuria Suomessa.

Hki 1935. 88 siv. Kotimaisen Työn r.y. julkaisuja 29.

(Sama ruotsiksi. 82 siv.).

ruukki. rauta. Pohja. Fiskars. Billnäs. Åminnnefors.

Matvejew, Irina: Fiskars – vår hembygd. Hembygdsbok och museibeskrivning.

Ekenäs 1949. 66 siv.

Uusimaa. Pohja. ruukki. rauta. museo. kupari. Billnäs. Åminnefors.

(Kulvik, Barbro; Siltavuori, Antti): Fiskars 1649.

1993. 66 siv. ISBN 952-90-4722-3.

Fiskars. Pohja. ruukki. rauta. kupari. Uusimaa. Billnäs.

Kulvik, Barbro; Siltavuori, Antti (toim.): Fiskars 1649. 350 vuotta Suomen teollisuuden historiaa.

Pohja 1999. II uudistettu painos. 84 siv. ISBN 951-98234-0-9.

(Sama englanniksi, ISBN 951-98234-2-5).

ruukki. rauta. Fiskars. Pohja.

Carlson, C.E.: Fiskars 350.

Keuruu 1999. 246 siv. ISBN 951-1-16326-4. Bildkavalkad Erik Bruun.

(myös suomeksi).

Fiskars. ruukki. rauta. kupari. Åminnefors. Pohja.

Fiskars Bruk 325 år. 1649-1974.

Hki 1974. 14 siv.

Pohja. ruukki. rauta. kupari. Uusimaa. Billnäs. Åminnefors.

Nikander, Gabriel: Fiskars Bruks historia.

Åbo 1929. 200 siv.+liitteitä.

Pohja. ruukki. rauta. Antskog. kupari. Orijärvi. kaivos. Kärkelä. Åminnefors. Billnäs. *

(Toimituskunta): Fiskars tänään ja 300 vuotta sitten. 1649-1949.

Hki 1949. 47 siv.

Fiskars. Uusimaa. Pohja. ruukki. rauta. kupari. Billnäs.

Bärlund, Lars-Christian: Från Lojo Elektricitets Ab till Lojo El Ab. Eldistribution i västra Nyland. Ett elbolags historik.

WellPrint Oy 2003. 334 siv. ISBN 951-591-079-X. Fortum Abp.

(Lyhennelmä suomeksi).

sähkö. voimala. Uusimaa. Lohja. Mustio. Kvarnby. Billnäs. Åminnefors.

Blomqvist, Per-Olof: Gravvårdar av metall i Pojo.

Ekenäs 1997. 122 siv. ISBN 952-90-9170-2. Fiskars Hembygdsförening r.f.

Pohja. ruukki. rauta. Fiskars. Billnäs. hautaristi. valimo.

Haggrén, Georg: Hammarsmeder, masugnsfolk och kolare. Tidigindustriella yrkesarbetare vid provinsbruk i 1600-talets Sverige.

Pieksämäki 2001. 368 siv. ISBN 91-974131-0-0. Jernkontorets Bergshistoriska Skriftserie Nr 38. STH Publikationer Nr 5.

ruukki. rauta. Mustio. Billnäs. Antskog. Koski. Fagervik. Teijo. Juva. Forsby. *

Söderlund, Birger: Hembygdsbok för Västnyland.

Ekenäs 1955. 81 siv. (Myös teollisuutta ja liikennettä).

Länsi-Uusimaa. maantiede. kotiseutu. historia. Bromarf. Hanko. Tenhola. Tammisaari. Snappertuna. Pohja. Karjaa. Inkoo. Lohja. Billnäs. Skogby.

(Söderström & Co. Förlagsaktiebolag): Herrgårdar i Finland.

Hki 1927-30. Meinander, K.K.: Billnäs (316-326)

Historik över Villa Billnäs Trädgårdsskola, med anledning av dess 25-års minnefest 25.10. 1924. 1899-1924.

Ekenäs 1924. 24 siv.

Pohja. ruukki. rauta. puisto. puutarha.

Hultin, Tekla: Historiska upplysningar om bergshandteringen i Finland under Svenska tiden. I. Järnbruken. II. Gruvdriften i Finland 1615-1809, öfversikt af bergshandteringen i Finland under svenska tiden. Hki 1896, 1897. 247+93 siv. I: Akademisk afhandling. II: Öfvertryck ur ”Meddelanden från Industristyrelsen i Finland. Tjugusjette häftet. ”

yleinen. ruukki. rauta. kupari. kaivos. *

Westerholm, Kurt (toim.): I orosmolnens skugga. En skrivarantologi.

Karis 1990. 84 siv. ISBN 952-90-1851-7. Pojo Arbetarinstitut. Mm: Fiskars II som minsvepare. Klädesfabriken – Antskogs kärna. Kuskpojkarna på Billnäs.

Pohja. Fiskars. Billnäs. henkilöhistoria. Antskog. tekstiiliteollisuus.

Illustrerad Katalog å Fiskars Aktiebolags Tillverkning af Finsmiden. Kuvaus-Luettelo Fiskars`in Osakeyhtiön valmistamista Hieno-takeista.

Hki 1897 / näköispainos 1997. Noin 70 siv. ISBN 951-96328-9-1

Fiskars. ruukki. rauta. metalliteollisuus. hienotae.

Gardberg, John: Karis-Billnäs samskola. Historik och matrikel till femtioårsminnet 1964.

Ekenäs 1964. 392 siv. Föreningen Karis-Billnäs Samlyceums Vänner r.f.

Karjaa. Pohja. Billnäs. ruukki. koulu. henkilöhistoria.

(Karjaan Kotiseutulautakunta): Karjaa ennen ja nyt. Karjaan kunnallisen itsehallinnon satavuotismuistoksi.

Tammisaari 1970. 228 siv.+liitekartta.

Ruotsiksi: Karis fordom och nu. Ekenäs 1970. 220 siv.+liitekartta.

Uusimaa. historia. Mustio. Karjaa. Pohja. Billnäs.

Österberg, Kurre; Westerholm, Kurt, Taberman, Erkki: Karjaa kuvina. Karisbilder.

Tammisaari 1988. 112 siv. ISBN 951-99938-5-1.

(Samat tekijät): Pohja kuvina. Pojobilder.

Tammisaari 1988. 112 siv. ISBN 951-99936-6-x. Karjaan-Pohjan Säästöpankki 1903-1988. Yhteensidottu kuvateos.

Pärnänen, Kaarlo; Marttinen, Veikko; Åsten, Bjarne: Karjaan-Pinjaisten Voimistelu- ja Urheiluseura Ura 90-vuotta.

Ekenäs 1998. 176 siv. ISBN-952-91-0437-5.

(Suomi, ruotsi).

Pohja. Karjaa. Billnäs. urheilu. työväenperinne. seurantalo.

Karjaan Seutu (erikoisnumero). Pohjan historia suurin kauppa. Kaksi kylää – 10 miljoonaa markkaa.

1983. 4 siv. Sanomalehtityyppinen.

Pohja. Fiskars. Billnäs.

Grandell, Axel: Karvstockarna från Billnäs bruk.

Vammala 1987. Siv. 166-174. ISBN 951-9056-81-5. (Finska Fornminnesföreningen): Finskt Museum 1987.

Pohja. Billnäs. ruukki. rauta.

Katalog öfver Billnäs Bruks Aktiebolags Tillverkningar. Luettelo Billnäs`in Tehtaan Osakeyhtiön teoksista. (Sama vielä venäjäksi).

Norrköping 1899. 39 siv.

ruukki. rauta. Billnäs. Uusimaa. katalog.

Kotimaisen teollisuuden albumi. Album öfver den inhemska industrin.

Hki 1913. 466+324 siv. Pohja:

Metalli- ja koneteollisuus: Billnäsin Tehdas Oy. Fiskars Ab. Tekstiiliteollisuus: Antskogin Verkatehdas Oy.

F.L. Hisinger: Kortfattad historik över Billnäs Bruk.

Tammisaari 1923. 5 siv.

Pohja. Billnäs. ruukki. rauta.

Pallasmaa, Juhani; Kivinen, Paula; Korvenmaa, Pekka; Salokorpi, Asko: Lars Sonck. Arkkitehti. 1870-1956.

Hki 1982. 156 siv. ISBN 951-9229-12-4. Suomen Rakennustaiteen Museon monografiasarja. (Mm. Villa Billnäs). (Suomi, englanti).

rakennustaide. henkilöhistoria.

(Billnäsin Tehtaan Osakeyhtiö): Luettelo Billnäsin konttorihuonekaluista. 1923.

Näköispainos 1993. 72 siv.

Pohja. Billnäs. ruukki. rauta. puusepänteollisuus. katalog.

(O/Y Billnäs A/B): Luettelo Billnäsin takeista 1948.

1948. 90 siv..

katalog. Billnäs. Pohja. ruukki. rauta.

Matvejew, I. (toim.): Manskören Fiskars Sångarbröder 1925-1945. En historik.

Ekenäs 1945. 128 siv.

ruukki. rauta. Fiskars. Billnäs. Åminnefors. Pohja. työväenperinne.

(Imatran Voima Oy): Mustionjoen voimalaitokset.

1991 (1995). 15 siv.

(Suomi, englanti, ruotsi, 1995 suomi, ruotsi, saksa)

Karjaa. Pohja. Billnäs. Mustio. Åminnefors. voimalaitos. sähkö.

Muuttuva ruukkikulttuuri. Bruksmiljö i förvandling. Pohjoismainen kulttuuripoliittinen seminaari. Tammisaari 18-20.5. 1984.

Hki 1985. 31 siv. Mm: Härö, Erkki: Suomen ruukkien historiasta ja nykytilasta. Johansson, Gretel: Pohja -rautaruukkiyhdyskunta murroksessa.

ruukki. rauta. yleinen. Fiskars. Billnäs.

(Nordström, W.E. ym): Oy Fiskars Ab 1883-1983. Eräitä pääpiirteitä yrityksen kehitysvaiheista.

1983. 16 siv.

ruukki. rauta. Pohja. Fiskars. Billnäs. Åminnefors.

Haggrén, Georg: Patruuna, mestarit ja muu ruukinväki. Läntisen Uudenmaan rautaruukkiyhteisöt suurvalta-ajalla.

Toukokuu 1994. 320 siv.+29 liitettä. Moniste. Helsingin yliopisto, Suomen ja Skandinavian historian lisensiaattityö.

Uusimaa. ruukki. rauta. Mustio. Skogby. Fagervik. Fiskars. Antskog. Billnäs. Joa.

(Maa ja Vesi Oy): Pinjaisten ruukin alueen rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos.

15.12.1992. 12+12 siv., 9 liitettä, 2 kuvaa, 5 rakennuskaavakarttaa.

Myös: Maa ja Vesi Oy: Billnäsin ruukinalueen ympäristönhoitosuunnitelma. 1989. 15 siv., 2 liitettä, kartta.

(Suomi, ruotsi)

Pohja.

Pinjaisten tehdas.

Uusi Suometar 6.8. 1893, no 180. 2 siv.

Billnäs. Pohja.

(Useita kirjoittajia): Pohjan pitäjän historia. I: Pitäjän geologia, vesistöt ja kasvimaailma, maaeläimistö, esihistoria, pitäjän kirkko, keskiaika ja 1500- luku. II: 1600-luku ja 1700-luvun ensi vuosikymmenet. III: 1700-luvun jälkimmäiset vuosikymmenet ja 1800-luku.

Porvoo 1964 (I), 1966 (II), 1967 (III). 356+318+384 siv. ISBN 951-96980-0-0.

Pohja. Fiskars. Antskog. Billnäs. Åminnefors. ruukki. rauta. *

Vesikansa, Jyrki: Puuseppää aina tarvitaan. Iskun historia 1928-1998.

Lahti 1998. 280 siv. ISBN 952-91-0347-6.

puusepänteollisuus. Lahti. Billnäs. Isku Oy. Lahden Puuseppätehdas. Lahden Puukalusto Oy. huonekalu.

Westerholm, Kurt (toim.): På minnenas landsväg. En skrivarantologi.

Pojo 1987. 84 siv. Pojo arbetarinstitut. Mm: Brukshästarna i Billnäs. När ljusen tändes i Fiskars. Fångarna på Brödtorp. Solbacken. Billnäs-sågen.

ruukki. rauta. sahateollisuus. Pohja. Fiskars. Billnäs.

Tuomolin, Kerstin; Sjöblom, Börje (toim.): På minnenas landsväg. II. En skrivarantologi.

Pojo 1991. 164 siv. Pojo Arbetarinstitut. (Mm: Billnäs-sågen. Brukshästarna i Billnäs. Historien om bruksortens hornkapell. ”Hollywood” i Billnäs. Billnäs gestalter. När ljusen tändes i Fiskars. Brödtorp. Fiskars lilla tåg, ”Bässen”).

ruukki. rauta. sahateollisuus. Pohja. Fiskars. Billnäs. työväenasunto. henkilöhistoria. rautatie. höyry

Ruukit ja niiden poletit. Lindberg, Nils J.: Billnäsin ruukista ja sen poleteista. 4/2000. Siv. 100-102. Mustion ruukki ja Suomen ensimmäiset ruukkipoletit. 1/2003. Siv. 4-7. Fiskarsin ruukit ja niiden poletit. 2/2003. Siv. 36-39. Fagervikin ruukki ja sen poletit. 3/2003. Siv. 76-79.

(Suomen Numismaattinen Yhdistys r.y.): Numismaattinen Aikakauslehti. ISSN 1235-4252.

ruukki. rauta. numismatiikka. Fiskars. Billnäs. Mustio. Antskog. Trollshovda. Fagervik. Kärkelä.

Turunen, Mirja (toim., tekstit Erkki Härö ja Mirja Turunen): Ruukkien retki. Historic Ironworks of Finland.

Tampere 1998. 168 siv. ISBN 951-838-131-1. Museovirasto, Suomen Matkailuliitto.

ruukki. rauta. matkailu. *

Lindholm, Sture: Röda moln över industribygd – arbetarsocken Pojo under inbördeskriget 1918.

Ekenäs 2007. 208 siv. ISBN 978-952-92-2155-4

Pohja. Billnäs. Fiskars. Åminnefors. työväenperinne. ruukki. rauta. *

Jutikkala, Eino; Nikander, Gabriel (toim): Suomen kartanot ja suurtilat. I-III.

Hki 1939, 1941.

Billnäs. ym.

Lundqvist, Gunnar: Skogby bruks historia.

Ekenäs 2001.

192 siv. ISBN 952-91-3832-6.

ruukki. rauta. Tammisaari. Billnäs. Fagervik. *

Susitaival, Paavo: Suomen puusepänteollisuuden vaiheita.

Lahti 1950. 400 siv.

puunjalostus. puusepänteollisuus. huonekalu. Billnäs.

Salokorpi, Asko: Suomen rautaruukit.

Keuruu 1999. 144 siv. ISBN 951-1-1-16035-4.

ruukki. rauta. yleinen. *

(Suomen Tuontiteollisuuksien Keskusliitto, joulukuu 1924 alkaen Suomen Teollisuusliitto): Suomen Teollisuus – Finlands Industri.

Tammikuu 1924- (1. vuosikerta)

15.X. 1924: Rautataeteollisuusnumero. 237-284. (Fiskars, Billnäs, Äminnefors).

6.1925: Teollisuuden myyntiorganisaatio. 205-240. (Billnäs).

13&14.1926: Puusepänteollisuus. 245-280. (Billnäs).

Pohja. Billnäs. Fiskars.

Laine, Eevert: Suomen vuoritoimi 1809-1884. I. Yleisesitys.

Hki 1950. 674 siv. Suomen Historiallinen Seura, historiallisia tutkimuksia XXXI, 1.

yleinen. ruukki. rauta. kupari. kaivos. *

Laine, Eevert: Suomen vuoritoimi 1809-1884. II. Ruukit.

Hki 1948. 752 siv. Suomen Historiallinen Seura, historiallisia tutkimuksia XXXI, 2.

yleinen. ruukki. rauta. kupari. *

Laine, Eevert: Suomen vuoritoimi 1809-1884. III. Harkkohytit, kaivokset, konepajat.

Hki 1952. 570 siv. Suomen Historiallinen Seura, historiallisia tutkimuksia XXXI, 3.

yleinen. ruukki. rauta. kaivos. konepaja. kupari. hopea. metalliteollisuus. hienotae. valimo. *

Ryser, Judith; Rautsi, Jussi (toim): The Pohja Case. A Finnish Municipality in Transition.

Hki 1986. 156 siv. ISBN 951-46-9572-0. Ministry of Environment, Finland.

Pohja. Fiskars. Billnäs. ruukki. rauta. uudelleenkäyttö.

Blomqvist, Per-Olof: Transporten i Pojo genom tiderna.

Ekenäs 2001. 176 siv. ISBN 952-91-3651-X.

Pohja. liikenne. höyry. laiva. rautatie. tie. ruukki. rauta. Åminnefors. Fiskars. Billnäs. Mustio. satama.

Westergård, Elis J.: Ur min hembygds hävder.

Karis 1983. 192 siv. ISBN 951-99230-0-4. Pojo kommun

Pohja. ruukki. rauta. Billnäs. Fiskars. Antskog. Åminnefors. koulu. rautatie. tie. kestikievari. posti.

Ur våra järnbruks utvecklingshistoria. II. Billnäs.

1901. Hbl 10.1901.

Pohja. Billnäs.

(Uudenmaan liitto): Uudenmaan liiton alueen ruukit. Selvitys metalliruukkialueiden nykytilanteesta, kehittämismahdollisuuksista ja -edellytyksistä.

Helsinki 1996. 42 siv.+kartta. Monistetyyppinen.

Uusimaa. ruukki. rauta. yleinen. *

Mäkelä, Esko: Virran voimasta. Mustionjoen vesivoiman käytön historia.

Savonlinna 1991. 168 siv. ISBN 951-8928-60-6.

Imatran Voima. Mustio. Billnäs. IVO. Åminnefors. voimala. ruukki. rauta. mylly. sähkö. *

Kauppinen, Marjut: Tuotekehityskeskus Billnäsin ruukkiin.

Otaniemi 24.2.1992. 29 siv. Moniste. TKK, arkkitehtiosasto. Diplomityö.

Pohja. Billnäs. ruukki. rauta. uudelleenkäyttö. opinnäyte.

Haggrén, Georg: Valloneja ja saksalaisia. Suomen rautaruukkien ulkomainen ammattityöväki 1600-luvulla.

Porvoo 1998. Siv. 13-17. ISSN 0788-1673. Sukutieto 1. 1998.

ruukki. rauta. Antskog. valloni. Mustio. Billnäs. Koski. Fagervik. Orisberg.

Vilkuna, Kustaa H.J.: Valtakunnan eduksi, isänmaan kunniaksi, ruukinpatruunalle hyödyksi. Suomen rautateollisuus suurvalta-ajalla.

Hki 1994. 388 siv. ISBN 951-710-002-7. SHS, Historiallisia Tutkimuksia 188.

(English summary (20 siv).

yleinen. ruukki. rauta. *

Västra Nyland. Särtryck, Pojo Bruksindustri Fastighets Ab (Fiskars, Billnäs).

Augusti – September 1983. 4 siv. Sanomalehtikoko.

Pohja. Billnäs. Fiskars. ruukki. rauta.

Muuta:

DVD. Bröderna Folkersén: Billnäs. 1950-luku, äänellä varustettu dvd-versio 2007, vanhojen billnäsläisten haastatteluja. Fiskars Oy, Pohjan työväenopiston valokuvakerho.

Pohja. ruukki. rauta. elokuva.

Marttinen, Markku: Karjaanjoen vesistön kalasto ja sen seurannat.

Hki 2004. 41 siv. ISBN 952-453-157-7. Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 70/2004.

Karjaa. Pohja. Billnäs. luonto. joki.

Hisinger, Fridolf L.: Reseskildringar från Europa och Afrika.

Hki 1914. 248 siv.+liitekuvia.

Billnäs. matkailu. Afrikka. Eurooppa. Italia. Ranska. Sveitsi.

Puustinen, Hannu: Valtakunnalliset maaseudun kehittämis- ja tutkimushankkeet 2000. Yhteenveto- ja arviointiraportti.

Hki 2002. 202 siv. ISBN 951-734-442-2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu 8/2001. Mm: Tulevaisuuden Billnäs – tulevaisuuden kohtaamispaikka.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s