Kaavamuutoshanke

Vuodesta 2008 vireillä olleessa Billnäsin ruukin, Hagbackan ja puutarhurikoulun alueen kaavoituksessa tapahtuu vihdoin jotain näkyvää pian kolmen vuoden tauon jälkeen. Uusi ehdotus asemakaavaksi on nähtävillä 18.5 – 18.6.2015. Kaavaprosessi on nyt jaettu kahtia. Nähtävillä oleva kaavaehdotus käsittää lähinnä ruukin vanhat teollisuusrakennukset ja niiden välittömän ympäristön, ns. ydinruukin. Jäljelle jäävä osa alkuperäisen kaavahankkeen alueesta käsitellään toisessa vaiheessa, jonka pitäisi alkaa jo tehdyn työn pohjalta vuonna 2016.Kaavaehdotuksen tultua nähtäville kunnan jäsenillä ja osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa (muistutus) kaavaehdotuksen nähtävillä oloaikana. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus esittää mielipiteensä (muistutus) kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kaupunkisuunnitteluosastolle, Elina Kurjenkatu 11 B, 10300 Karjaa, ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

Kunnan jäsen on:

  • Henkilö, joka asuu kunnassa (kts.Kotikuntalaki)
  • Yhteisö ja säätiö, jonka kotipaikka on kunnassa
  • Ne, jotka omistavat tai hallitsevat kiinteää omaisuutta kunnassa.

Osallisia kaavoituksessa ovat:

  • Kaavoitettavan alueen maanomistajat
  • Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa
  • Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään

Ehdotus Billnäsin Ruukin asemakaavan muutokseksi pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtävillä palvelupisteessä, Ystadinkatu 3 10600 Tammisaari. Kaavamateriaaliin voi myös tutustua kaupunkisuunnitteluosastolla, Elina Kurjenkatu 11 B, 10300 Karjaa sekä sivulla http://www.raasepori.fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/nahtavilla-olevat-kaavat 18.5.-18.6.2015 välisen ajan.

Kaavoitushankkeen vaiheista on tietoa myös Pro Billnäs ry:n sivustolla: https://probillnas.fi/yrk/  Siellä ovat mm. asukastilaisuuksista kerätty kooste kyläläisten mielipiteistä ja toiveista kaavan suhteen sekä Pro Billnäs ry:n lausunnot kaavaluonnoksesta vuodelta 2011 ja ensimmäisestä kaavaehdotuksesta vuodelta 2012.